Nëse ju keni këtë shkronjë në pëllëmbën e dorës suaj, atëherë ju jeni unik…

A u ka lexuar ndonjëherë dikush dorën? Nëse nuk e keni provuar atë, mund të jetë eksperiencë interesante po ta provonit njëherë. Pavarësisht se kush është personi i cili u lexon dorën, ju mund të mësoni shumë gjëra të bukura për të ardhmen tuaj. Leximi i pëllëmbës së dorës së pari herë u përmend në librin kinez ” I ching.”

Një nga zbulimet e artit të leximit të pëllëmbës, ishte kuptimi i shkronjës “M.” Kjo përfshinë linjat e dorës që kalojnë në pika të caktuara për të formuar shkronjën “M.”

Thuhet se personat që kanë shkronjën “M” në dorën e tyre janë “racë e veçantë”.

Source:icreative.am